O nas

Serdecznie witamy w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. Zapraszamy do wędrówki po naszej stronie.

 budynek wejscie

 

Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci, które są częściowo lub całkowicie pozbawione opieki rodziców.

Naszym celem jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, opieki i wsparcia w jego trudnej sytuacji, jak również nawiązanie współpracy i pomoc rodzicom dziecka. Centrum zapewnia opiekę w zakresie podstawowych potrzeb życiowych dzieci. Obok pomocy w nauce, dziecko może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Zapewnione jest również wsparcie pedagogiczne i psychologiczno-terapeutyczne. Dzieci biorą udział w zajęciach grupowych i warsztatach placówce oraz zajęciach w środowisku lokalnym. Prowadzona jest także praca z rodzicami dziecka, często we współpracy ze specjalistami z innych instytucji pracującymi z rodziną, szczególnie asystentami rodziny.

 

Centrum mieści się przy ul. Jedność 43. W naszym domu funkcjonują trzy grupy wychowawcze przeznaczone dla 30 wychowanków. W chwili obecnej w centrum przebywa 26 wychowanków w wieku od 6 miesięcy do 20 lat.

Dzieci mieszkają w jedno- lub dwuosobowych pokojach, estetycznie i przytulnie urządzonych. Pomieszczenia grupowe są przestronne i dostosowane do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Na każdej grupie jest salon i aneks kuchenny, z którego korzystają wszystkie dzieci. Czas wolny wychowankowie mogą spędzać także na terenie przy Centrum – na boiskach do piłki nożnej i siatkowej, placu zabaw i ścieżce rowerowej z placem manewrowym.

1 % podatku

            Szanowni Państwo

Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc finansową dla naszego Domu Dziecka. W związku z rozliczeniami rocznymi istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wychowanków Centrum za pośrednictwem współpracującego z nami Stowarzyszenia „Jedność”.