Kadra

Kadra

Chełmskim Centrum kieruje Dyrektor – p. Anna Tokarska.

Dziećmi w naszej placówce opiekują się wychowawcy. Pomagają im także zatrudnieni w Centrum specjaliści - pedagog, psycholog, terapeuta i pracownik socjalny.

Dużą pomocą służą dzieciom także pracownicy zatrudnieni w dziale administracyjno – obsługowym.