Stowarzyszenie Jedność

Głównym zadaniem Stowarzyszenia „Jedność” jest udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbanym wychowawczo, z tzw. grupy podwyższonego ryzyka – szczególnie zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W tym celu nawiązana została współpraca z chełmskimi domami dziecka - Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Domem Małych Dzieci. Wolontariusze Stowarzyszenia wspólnie z pracownikami tych placówek organizują dla ich wychowanków różnorodne zajęcia będące alternatywą wobec zachowań ryzykownych oraz szansą na odkrycie i rozwinięcie swoich zainteresowań, pasji i uzdolnień.

      Przekazując 1 % podatku Stowarzyszeniu „Jedność” mają więc Państwo możliwość pomocy wychowankom chełmskich domów dziecka.

Stowarzyszenie "Jedność"
Jedność 43
22-100 Chełm